2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Aktuelle Linker |


 


ARKEOLOGISKE RESSURSER:

Arkeologi i nord. http://arkeologi.blogspot.com/2005_10_16_arkeologi_archive.html

 

Arkeoland. http://www.arkeoland.uib.no/

 

Dokumentasjonsprosjektet. http://www.dokpro.uio.no/

 

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. http://www.khm.uio.no/

 

Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). http://www.niku.no/

 

Norsk Maritimt Museum : http://www.marmuseum.no/

 

Norske Oldsager: http://folk.uio.no/euleberg/ryghill/Norske_Oldsager.htm

 

Riksantikvaren.http://www.riksantikvaren.no/

Økokrim. http://www.okokrim.no/

 

Østfold fylkeskommune. http://www.ostfold-f.kommune.no/

 

Miljøstatus. http://www.miljostatus.no/templates/themepage____3178.aspx

 

Miljølære. http://www.miljolare.no/

 

 
AMATØRARKEOLOGISKE  ORGANISASJONER I NORDEN

 

 

Danmark

 

Danmark Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer . http://www.arkaeologi-sda.dk/

De Bornholmske Amatørarkæologer. http://www.dbabornholm.dk/

randers-arkaeologer.dk. http://www.randers-arkaeologer.dk/

Holbæk Arkæologiklub. http://www.holbark.dk/

Morsø Arkæologi Forening. http://www.morsark.dk/

Vendsyssel Arkæologiske Forening. http://www.vendsark.dk/php-files/news.php

Tværpilen - Vestegnens Amatørarkæologiske Forening. http://www.tvaerpilen.dk/

Harja Arkæologisk Forening. http://www.harja.dk/

Fibula.dk http://www.fibula.dk/Sverige

Limhamns Arkeologisällskap.   http://www.limhamnsarkeologi.n.nu/

Forminnesföreningen Göteborg : http://www.fornminnesforeningen-gbg.se/

Kronobergs Arkeologiska Förening :
http://www.hembygd.se/sokresultat/?mssearch=Kronobergs+Arkeologiska+F%C3%B6rening&msp=1

Forntid I Norrköping. http://www.ffin.se/main.htm

 

 

Norge

 

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold. http://www.amator-arkeologiskkontor.org/index.html

 

 

 


METALLSØKING ORGANISASJONER:

 

Norges Metallsøkerforening. http://www.nmf.nu/

 

Rygene detektorklubb. http://www.rygenedetektorklubb.com/

Østfold Detektorklubb: http://ostfolddetektorklubb.no/

 

 


GÅRDSOPPLYSNINGER:

 

Matrikkelutkastet av 1950: http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50

 

 

Søking i gårdsmatrikkelen for 1886: http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx

 

 


HISTORIELAG:

 

Østfold Historielag. http://www.ostfoldhistorielag.org/

 

 

 


KARTRESSURSER PÅ NETT:

SeEiendom : http://www.seeiendom.no/

Norge i bilder : http://www.norgeibilder.no

 

Skog og Landskap kart. http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/kartkatalog

 

Kystverket kart. http://kart.kystverket.no/

 

Statkart - Norgesglasset. http://www.norgeskart.no/adaptive2/default.aspx?gui=1&lang=2


Norges Geologiske Undersøkelser kart. http://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn

 

 

 


KULTURMINNER I ØSTFOLD:


Riksantikvarens kulturminnesøk: http://www.kulturminnesok.no/

Kartbasert, digital kulturminneregistrering i Østfold: http://naturkart.no//kulturminnekart/

 

 

 


 

Lov om kulturminner:

 

Lovdata. http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©