01. Jan. 2018

 

| hovedsiden | Fra vårt Fotoarkiv |


 

 


FRA VÅRT FOTOARKIV se bildene i slideshow

En trinnøks av bergart fra eldre steinalder fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
Kulturlandskap fra ytre Østfold. Vi ser til venstre 'Skjebergkilen' og rett frem Skjeberg kirke i Sarpsborg k, Østfold f, Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©
En trinnøks av bergart fra eldre steinalder fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
En trinnøks av bergart fra eldre steinalder fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Inngang til gravdysse fra yngre steinalder (Traktbegertid) på Skjelltorp i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor. ©
Inngang til gravdysse fra yngre steinalder (Traktbegertid) på Skjeltorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

C20220. Flintdolk av type VI fra eldre bronsealder fra Borgenhaugen, Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
C20220. Flintdolk av type VI fra eldre bronsealder fra Borgenhaugen, Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

Helleristningsfelt fra yngre bronsealder, ved Borgenveien på Borgenhaugen i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
Helleristningsfelt fra yngre bronsealder, ved Borgenveien på Borgenhaugen i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Holkøks av bronse fra yngre bronsealder, funnet på Vik Østre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Holkøks av bronse fra yngre bronsealder, funnet på Vik Østre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Solberg nedre. Bergkunst fra yngre bronsealder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Solberg nedre. Bergkunst fra yngre bronsealder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

 

Helleristningsfelt fra yngre bronnsealder på Solberg nedre i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor. ©,
Helleristningsfelt fra yngre bronnsealder på Solberg nedre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto : Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Kulturlandskap ved Bjørnstadskipet i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
Kulturlandskap ved Bjørnstadskipet i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©


Bjørnstadskipet bergkunst fra yngre bronsealder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f,
Bjørnstadskipet bergkunst fra yngre bronsealder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f, Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©


Gravfelt med steinsetninger på Hunn i Borge, Fredrikstad kommune, Østfold fylke. ©
Gravfelt med steinsetninger på Hunn i Borge, Fredrikstad k, Østfold f. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor. ©

 

 

Denne steinsetningen har de største bautasteinene i Norge og ligger på Skinne, Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor. ©
Denne steinsetningen har de største bautasteinene i Norge og ligger på Skinne / Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor. ©

 

 

Steinsetting fra eldre jernalder fra Skinne og Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpborg kommune, Østfold fylke. ©
Steinsetting fra eldre jernalder fra Skinne / Gunnarstorp i Skjeberg, Sarpborg k, Østfold f. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. ©
Fra bygdeborgen, Trinborg (Slott) i Skjebergdalen, Sarpsborg k, Østfold f.
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Jellhaugen, Norges nest største gravhaug fra yngre Jernalder. Her sier ett gammelt sagn at Kong Jell skal ligge begravd med hele sitt skip. Berg, Halden k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©
Jellhaugen, Norges nest største gravhaug fra yngre Jernalder. Her sier ett gammelt sagn at Kong Jell skal ligge begravd med hele sitt skip. Berg, Halden k, Østfold f. Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Her møtes hedendom og kristentro. En gravhaug ved siden av Skjeberg kirke, i Sarpsborg k, Østfold f,
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Skjeberg kirke. Trolig bygget mellom 1050 og 1100 e.Kr., trolig som en misjonskirke, Sarpsborg k, Østfold f,
Skjeberg kirke. Trolig bygget mellom 1050 og 1100 e.Kr., trolig som en misjonskirke, Sarpsborg k, Østfold f,
Foto : Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Runeinnskrift fra Skjeberg kirke. Datert til ca. 1300 e.Kr. Her står følgende tekst: <Dette huset er viet vår Herre og hans mor Maria og apostelen Peter.>
Runeinnskrift fra Skjeberg kirke. Datert til ca. 1300 e.Kr. Her står følgende tekst: <Dette huset er viet vår Herre og hans mor Maria og apostelen Peter.>
Nøkkkel av jern. Mulig tilhørende den middelalderlige kirken Bjar, som har ligget på Bø i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f, Foto : Østfoldmuseet v/ Borgarsyssel Museum i Sarpsborg ©
Nøkkkel av jern. Mulig tilhørende den middelalderlige kirken Bjar, som har ligget på Bø i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f, Foto : Østfoldmuseet v/ Borgarsyssel Museum i Sarpsborg ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©