2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Om oss |


 


Orientering vedrørende:


Virksomheten: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold.

 

•  Kontoret driver aktivt kulturminnevern i Østfold fylke på frivillig basis, og har vært i virksomhet siden 1981.
•  Kontoret har et nært samarbeide med Fylkeskonservatoren i Østfold, og Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon, og Fornminne seksjonen samt Borgarsyssel Museum i Sarpsborg.
Kontoret skal søke samarbeid og kontakt med så vel myndigheter som amatørarkeologer,historielag, samt andre interesserte personer og foreninger. For å fremme og trygge vernet av fylkets eldste kulturminner.
•  Kontoret styres og ledes av: Heine Iversen. I henhold til lov om kulturminner.
Kontoret tar imot alle henvendelser og opplysninger av arkeologisk art, samt arkeologiske funn til registrering, før det sendes til: Fylkeskonservatoren i Østfold, derfra går funn og opplysninger videre til: KHM, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon.
•  Kontoret har flere kontaktpersoner og samarbeidspartnere i Østfold fylke.
•  Vårt kontor har selv registrert en god del løse, og faste kulturminner i Skjeberg, Sarpsborg k, opp gjennom årenes løp, disse registreringene er samlet i en egen registreringsperm etter g/b.nr. systemet, permen holdes ajour pr. dags dato. For øvrig har vi også gjort mange registreringer fra andre kommuner i Østfold fylke.
•  Kontorets arbeide er kun basert på frivillighet.
•  Personer som ønsker opplysninger fra våre arkiver vedr. løse, og faste kulturminner i Østfold, kan kontakte: Heine Iversen på telefon 69 16 32 17 eller skrive et brev til: Amatør-Arkeologisk Kontor, Registreringstjenesten, Stens Vei 4, 1738 Borgenhaugen. Dette kun ved å betale de faktiske kostnader for kontorrekvisita samt porto for forsendelse.
Er det noe mer du/dere måtte lure på, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Heine Iversen
Arkeologisk leder
Registreringstjenesten
Kulturminnevernseksjonen
Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

 

 

 


INFORMASJONSBLAD OM VÅR VIRKSOMHET

 

Kontoret driver aktivt kulturminnevern i Østfold fylke

 

Kontoret tar i mot alle henvendelser og opplysninger av arkeologisk art samt arkeologiske funn til registrering, før det sendes til: Østfold fylkeskommune, Fylkeskonservatoren. Derfra går opplysninger og funn videre til: KHM, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon.


Kontoret har følgende arbeidsfelt


A) Kulturminnevern. *Kulturminnevernseksjonen.

 

B) Leting og registrering i marken. *Registreringstjenesten.

 

C) Forskning. Div. prosjekter. *Forskningstjenesten.

 

D) Opplysning og formidling. *Informasjonstjenesten.

 

 

Kontoret styres og ledes i henhold til:

LOV AV 9 JUNI 1978 NR.50 OM KULTURMINNER.

 

 

 

Dersom det oppdages fornminner i Østfold, som ikke er registrert fra før,
eller kommer tilkjenne opplysninger om slike, er vi takknemlig for å få melding.

 

Adressen er: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
Registreringstjenesten
Stens Vei 4
1738 BORGENHAUGEN Tlf: 69 16 32 17
E-Postadr.: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no
Daglig ledelse ved, Arkeologisk leder: Heine Iversen.

 

 

 

 

 

 

VI MINNER OGSÅ OM INNLEVERINGSPLIKTEN PÅ OLDSAKER!

 

 


 

 

TEGNING FRA ARKIVET VÅRT

 

 

Nøstvetøks fra Sætre i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke (teging 1989)
Nøstvetøks fra Sætre i Skjeberg, Sarpsborg k. Østfold f. Tegning Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

 

BILDE FRA ARKIVET VÅRT

 

 

 

Bøyleformet bronsespenne fra eldre Bronsealder fra Vik østre i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke.  Funnet i 1994
Bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder fra Vik østre i Skjeberg Sarpsborg k,Østfold f Funnet i 1994. Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©