2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Presentasjon av arkeologisk leder i Østfold |


 

PRESENTASJON AV ARKEOLOGISK LEDER

Heine Iversen, amatørarkeolog. Autodidakt i Nordisk arkeologi.

Heine Iversen, f. 1964 i Skjeberg, Sarpsborg k i Østfold f. Er selvlært (Autodidakt) i Nordisk arkeologi, og har virket som amatørarkeolog i Østfold siden 1981. Har en god og bred arkeologisk felterfaring fra diverse arkeologiske arbeider i fylket, hvor han har vært med på flere utgravninger/prosjekter for Universitetets Oldsaksamling i Oslo (nå: KHM,UIO, Fornminneseksjonen) som feltarbeider, feltassistent samt feltleder. Han driver også den frivillige kulturminnevern organisasjonen: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold som ble startet i 1981. Dette kontoret samarbeider i dag nært med Fylkeskonservatoren i Østfold, KHM,UIO, Arkeologisk seksjon og Fornminneseksjonen, Østfoldmuseet, Avd: Borgarsyssel Museum i Sarpsborg, samt diverse historielag og andre foreninger og enkeltpersoner i Norden og Norge med samme interesse, og formål som kontoret. Iversen har igjennom 30 år samarbeidet/arbeidet for/med de her ovennevnte organisasjoner, samt med kjente forskere innen nordisk arkeologi som: Statsstipendiat/arkeolog, Erling Johansen, arkeolog, Øystein Koch Johansen, arkeolog, Egil Mikkelsen, arkeolog, Per Oscar Nybruget, arkeolog, David Vogt, arkeolog, Mona Beate Buckholm Vattekar samt arkeolog, Anne-Sophie Hygen med flere. Iversen har fordypning i følgende spesialfelt i nordisk arkeologi foruten amatørarkeologi: Eldre og yngre steinalder, bronsealder, helleristninger, gravfelt- og bosettningsarkeologi, registrering av løse- og faste kulturminner, forhistorisk periode- og kronologiforståelse, oldsakstypologi- og datering samt fornminne pleie- og skjøtsel med innsikt i kulturminnelovens bestemmelser generelt. For øvrig har Iversen selv registrert en god del løse- og faste førreformatoriske kulturminner i fylket.

Iversen har uttalt følgende om faget: (sitat):

"Arkeologifaget i seg selv er så omfattende og mangefasettert at man aldri vil bli helt utlært eller klarer å forstå helheten i et emne fult ut. Jo dypere man trenger inn i et forskningsfelt, jo mer forstår man at man mange ganger kommer til kort, og at nye- spørsmål og problemstillinger vil være aktuelle. For arkeologi er og blir et fag med mange brikker som det jobbes kontinuerlig med for å få på plass."

 

  


Arkeologisk feltpraksis 1981 – 2008

 

Feltassistent - Fra august 2008

Graving ned til 7 - 10 cm. For legging av duk og singel i tårnfoten, i St. Nicolas kirkeruin, Sarpsborg k, Østfold. Varighet: 7 dager, frivillig arbeid for Østfoldmuseet, v/Borgarsyssel Museum, Sarpsborg k, Østfold.

 

Feltassistent - Fra juli 2007

Fortsettelse av utgravninger etter skjellet rester med mer i tårnfoten, i St. Nicolas kirkeruin, Sarpsborg k, Østfold. Varighet: 2 dager, frivillig arbeid for Østfoldmuseet, v/Borgarsyssel Museum, Sarpsborg k, Østfold.

 

Feltassistent - Fra mai 2006

Utgravning av skjellet rester i tårnfot, i St. Nicolas kirkeruin, Sarpsborg k, Østfold. Varighet: 1 dag frivillig arbeid for Østfoldmuseet, v/Borgarsyssel Museum, Sarpsborg k, Østfold.

 

Feltassistent - Fra mai 2001

Prøvestikking på boplasslokalitet (avgrensning), på Ystehede i Halden k, Østfold. Varighet: 1 dag. Arbeidsgiver: Fylkeskonservatoren i Østfold.

 

Feltassistent - Fra mars 2001

Ta bort matter på 3 helleristningsfelt i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold. Varighet: 1dag. Arbeidsgiver: Fylkeskonservatoren i Østfold.

 

Feltleder - Fra juli 1992

Registrering av fornminner i ledningstrase, på strekningen: Høysand - Alvim i Skjeberg og Sarpsborg k, Østfold. Varighet: 3 dager. Arbeidsgiver: Fylkeskonservatoren i Østfold.

 

Utgravningsleder - Fra juli 1990

Utgravning av skadd gravhaug fra romertid, eldre jernalder, på Rokke, i Berg, Halden k, Østfold. Varighet: 8 dager. Frivillig prosjekt. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - Fra mai 1990

Overvåkning av utgravningsområde, på Tingvollheimen i Tune k, Østfold. Varighet: 21.05. til 22.05.-1990. Arbeidsgiver: Fylkeskonservatoren i Østfold.

 

Feltassistent - august 1989 til oktober 1989

Utgravning av boplasser fra eldre steinalder, Halden prosjektet, på Skakkestad i Halden k, Østfold. Varighet: 07.08. til 27.10 - 1989. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltleder - Fra april 1989

Undersøkelse av nytt jorde samt prøvestikking etter steinalderboplasser i skog, på Brandstorp i Skjeberg k, Østfold. Varighet: 1 dag. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltleder - mars 1989 til april 1989

Utgravning av overpløyde branngraver i åker, på Stabbetorp i Skjeberg k, Østfold.

Varighet: 25.03. til 10.04 -1989. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra november 1988

Fornminnepleie samt skilting av fornminner på, Gunnarstorp gravfeltet og ved Bjørnstadskipet helleristningsfelt i Skjeberg k, Østfold. Varighet: 09.11 til 11.11 -1988. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - august 1987 til november 1987

Utgravning av hellerboplass fra yngre steinalder og eldre bronsealder, i Buskogen i Kråkerøy k, Østfold. Varighet: 14.08. til 07.11 - 1987. Arbeidsgiver: Isegran Feltarkeologiske Stasjon, Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - juni 1987 til juli 1987

Utgravning og restaurering av gravhaug fra eldre jernalder i Hafslundparken, Skjeberg k, Østfold. Varighet: 10.06. til 17.07-1987. Privat prosjekt. Arbeidsgiver: Arkeolog, Øystein Koch Johansen og Hafslund konsernet. ( Var tilrettelegger for den arkeologiske utgravning hvor kronprinsfamilien representert ved, Kronprins Harald, Kronprinsesse Sonja og deres to barn medvirket. Etter utgravningen restaurerte vi gjeldende gravhaug tilbake til sin opprinnelige form).

 

Feltassistent - Fra september 1985

Prøvestikking etter steinalderboplasser, på Såstad i Rygge k, Østfold. Varighet: 1 dag. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - august 1985 til september 1985

Utgraving av boplass samt gravfunn materialer, på Fredskjær i Rygge k, Østfold. Varighet: 19 dager. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - Fra august 1985

Ettergraving/restaurering av plyndret stein- og jordblandet gravhaug, på Rønneld vestre i Skjeberg k, Østfold. Varighet: 1 uke. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

 

Feltassistent - Fra juli 1985

Utgravning av mulig gravhaug ved utvidelse av sandtak, på Kalnes i Tune k, Østfold. Varighet: 1 uke. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 

Feltassistent - Fra juli 1984

Utgraving av gravhaugrest fra eldre jernalder på Øberg i Idd, Halden k, Østfold. Varighet: 23.07. til 27.07 - 1984. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra august 1983

Prøvestikking etter steinalderboplasser på Strømnes i Råde k, Østfold. Varighet: 1 dag. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - juli 1983 til august 1983

Utgraving av boplasser fra yngre steinalder i Guslundåsen, Skjeberg k, Østfold. Varighet: 18.07. til 04.08. - 1983. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - juni 1983 til juli 1983

Undersøkelse av en jord og steinblandet gravhaug fra eldre jernalder, på Aasgaard i Eidsberg k, Østfold. Varighet: 24.06. til 04.07-1983. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra juni 1983

Restaurering av gravhaug fra yngre jernalder på Hunnfeltet i Borge k, Østfold. Varighet: 2 dager. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra august 1982

Avdekking av helleristninger på Evjestien, Rolvsøy k, Østfold. Varighet 1 dag. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra august 1982

Undersøkelse av mulig gravhaug. Veel i Borge k, Østfold. Varighet: 1 dag. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - Fra juli 1982

Utgravning og restaurering av 2 gravhauger fra eldre og yngre jernalder. På Vesten i Borge k, Østfold. Varighet 1 uke. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling

 

Feltassistent - juli 1981 til august 1981

Utgravning og restaurering av en gravhaug fra eldre jernalder. På Vesten i Borge k, Østfold. Varighet 14 dager. Arbeidsgiver: Universitetets Oldsaksamling.

 


 

 

Medvirkning i publikasjoner

 

1). Wiwar (Østfold Historielag) hefte 21. NR. 1 – 1985. Side 10 – 13. Boplassen på Østre Vik

i Skjeberg.

2). MAGNUS. Årsskrift 2003 Årgang 8 – Skjeberg Historielag. Side 40 – 46. Funn- og

boplasslokaliteten «Raet» på Vik Østre i Skjeberg.

3). MAGNUS. Årsskrift 2004 Årgang 9 – Skjeberg Historielag. Side 25 – 28. Oldsaker fra

Skjeberg funnet og/eller innbrakt til Universitetets Oldsaksamling i Oslo 1905.

4). MAGNUS. Årsskrift 2005 Årgang 10 – Skjeberg Historielag. Side 45 – 50. Noen

Forhistoriske funn fra landområdene ved Skjebergkilen.

5). MAGNUS. Årsskrift 2006 Årgang 11 – Skjeberg Historielag. Side 28 – 30. Historien om en

flintdolk fra Borgenhaugen funnet i 1901.

6). MAGNUS. Årsskrift 2007 Årgang 12 – Skjeberg Historielag. Side 28 – 36. Oldtidsminner i

Skjebergdalen.

7). MAGNUS. Årsskrift 2008 Årgang 13 – Skjeberg Historielag. Side 30 – 33. Noen

Filosofiske betraktninger rundt en båtformet gjenstand av granitt fra Vik Østre i Skjeberg.

8). MAGNUS. Årsskrift 2009 Årgang 14 – Skjeberg Historielag. Side 15 – 19.

Kulturminnevern i Norge – registreringsarbeidet før og nå.

9). Wiwar (Østfold Historielag) hefte 71. NR. 1 – 2010. Side 13 – 18. En amatørarkeologs

memoarer fra Østfold. Erling Johansen. 1919 – 2000. Venn og kollega.

10). MAGNUS. Årsskrift 2010 Årgang 15 – Skjeberg Historielag. Side 7 – 11. Erling-

Johansen. 1919 – 2000. Venn og kollega.

11). MAGNUS. Årsskrift 2011 Årgang 16 – Skjeberg Historielag. Side 32 – 34. Fra Skjebergs kirkemur, innberetning om oldtidsminner i Skjeberg til Norges Vel i 1811.

12). MAGNUS. Årsskrift 2012 Årgang 17 – Skjeberg Historielag. Side 16 – 18. Et mulig gravfunn fra yngre steinalder på gården Høyli i Ingedal.

13). MAGNUS. Årsskrift 2013 Årgang 18 – Skjeberg Historielag. Side 32 – 36. Mulig spor etter en forsvunnet kirke ved Knegtehuset på Borgen, Skjeberg, Sarpsborg k, i Østfold fylke.

14). MAGNUS. Årsskrift 2014 Årgang 19 – Skjeberg Historielag. Side 9 – 12. 1814-2014 i Ingedal en historisk og arkeologisk undersøkelse.

15). MAGNUS. Årsskrift 2015 Årgang 20 – Skjeberg Historielag. Side 26 – 30. Gravleggingstradisjoner på Gunnarstorp gravfelt i Skjeberg.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©