2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Tidsskjema |


 


 

FORHISTORISKE PERIODER

 

 


 

Eldre steinalder:

Tidlig mesolitikum. Ca. 10100 – 8000 f. Kr.
Mellom mesolitikum. Ca. 8000 – 6500 f. Kr.
Sen mesolitikum. Ca. 6500 – 4000 f. Kr.


Yngre steinalder:

Tidlig neolitikum- og eldre mellom neolitikum (Eldre/yngre Traktbeger tid). Ca. 3900 – 2800 f. Kr.
Eldre/yngre mellom neolitikum (Traktbeger- og Gropkeramisk tid). Ca. 3300 – 2400 f. Kr.
Mellom neolitikum yngre del. (Stridsøks tid). Ca. 2800 – 2400 f. Kr.
Sen neolitikum. (Dolktid). Ca. 2400 – 1300 f. Kr.

 

 Eldre bronsealder:


Periode I – III. Ca. 1800 – 1100 f. Kr.


Yngre bronsealder:


Periode IV – VI. Ca. 1100 – 500 f. Kr.Eldre jernalder:


Ca. 500 f. Kr – 550 e. Kr. (Før-Romersk jernalder, eldre og yngre Romertid og Folkevandringstid).


Yngre jernalder:


Ca. 550 – 1030/1050 e. Kr (Merovinger/Vendel-tid og Vikingtid).

 Middelalder:


Tidlig middelalder. Ca. 1030/1050 – 1130 e. Kr.
Høy middelalder. Ca. 1130 – 1350 e. Kr.
Sen middelalder. Ca. 1350 – 1537 e. Kr.

 

 

 Nyere tid:


Ca. 1537  e. Kr.  –> I dag

 


 

 

Restaurert gravrøys på Skaen ved Isesjø fra bronsealder/jernalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

Restaurert gravrøys på Skaen ved Isesjø fra bronsealder/jernalder. Foto: Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©