22. Mai 2018

 

| hovedsiden | | Vedtekter og Organisasjon for Amatør-Arkeologisk Kontor Opprettet 1981


 VEDTEKTER OG ORGANISASJON
FOR Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold
Opprettet 1981

 VEDTEKTER:

 

•  Kontorets navn er: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

•  Kontoret driver et frivillig og aktivt kulturminnevern i Østfold Fylke.

 

•  Kontoret skal søke samarbeid og kontakt med så vel myndigheter som amatørarkeologer, historielag, samt andre interesserte personer og foreninger. For å fremme og trygge vernet av fylkets eldste kulturminner.

• Kontoret tar imot alle henvendelser og opplysninger av arkeologisk art, samt arkeologiske funn til registrering, før det sendes til: Fylkeskonservatoren i Østfold, derfra går funn og opplysninger videre til: KHM, Universitetet i Oslo, Arkeologisk seksjon.

 

•  Kontoret styres og ledes av: Heine Iversen, (Administrasjon) i henhold til: LOV AV 9 JUNI 1978 NR. 50 OM KULTURMINNER. Kontoret har kontaktpersoner forskjellige steder i Østfold fylke.


ORGANISASJON:

 

Administrasjonen styrer følgende virksomheter / (Tjenester/Seksjoner):

 

•  Registrering.
•  Forskning.
•  Opplysning, formidling, og Kulturminnevern.

 

 


 

 

Registreringstjenesten:

 

Registreringstjenesten utfører registreringer av løse og faste kulturminner, og mottar
opplysninger fra allmennheten om slikt, så at disse blir registrerte.Forskning:

 

Bosetningsstrukturen i Østfold, i forhistorisk tid, med spesiell vekt på senneolittisk tid og bronsealder. Det forskes hovedsakelig på gammelt materiale, samt på nytt materiale der materialet er innkommer ved kontorets egne registreringer i marken, samt ved henvendelse om slikt fra allmennheten.

 


Opplysning, formidling og Kulturminnevernseksjonen:

 

Kontoret skal drive aktiv opplysning og formidling vedrørende Østfolds eldste kulturminner, samt peke på viktigheten av å verne dem for kommende generasjoner, samt påse at kulturminneloven respekteres og holdes. Der hvor man ser at brudd på kulturminneloven har blitt gjort, eller der det er stor sannsynlighet for at det blir gjort en slik overtredelse, der skal nærmeste myndighet etter loven her varseles snarest , eller nærmeste Politimyndighet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©